sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE

poga   Mežsaimniecības sertifikācija

trīsstūris     Publiskie paziņojumi

PUBLISKAIS PAZIŅOJUMS PAR MEŽSAIMNIECĪBAS AUDITA VEIKŠANU Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „ L.V. Mežs” meža īpašumos.


 

Informējam, ka sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE, kuras birojs atrodas Salaspilī, Rīgas ielā 113, 2017. gada jūlijā gatavojas veikt meža apsaimniekošanas novērtēšanu saskaņā ar PEFC Mežu apsaimniekošanas standarta Latvijai prasībām SIA JAUNMURĀNI  meža īpašumos Gulbenes un  Ogres  novadu teritorijā.

 

Audita ietvaros nepieciešams Jūsu personīgais vai Jūsu pārstāvētās organizācijas viedoklis par SIA JAUNMURĀNI meža īpašumos izmantoto meža apsaimniekošanas praksi un atbilstību standarta prasībām.

Lūdzam ieinteresētās puses sniegt komentārus vai viedokli par SIA JAUNMURĀNI  meža īpašumos veiktajām darbībām un iesūtīt info@videskvalitate.lv  vai pēc adreses VIDES KVALITĀTE Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, LV 2169,  līdz 2017. gada 15. jūlijam. 


© 2008 Vides Kvalitāte
Apakšsadaļas saturs pēdējo reizi atjaunināts: 2017.07.07