sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE

poga   Mežsaimniecības sertifikācija

trīsstūris     Publiskie paziņojumi

PUBLISKAIS PAZIŅOJUMS PAR MEŽSAIMNIECĪBAS AUDITA VEIKŠANU


Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības  MPKS „ Mežsaimnieks”  meža īpašumos.

 

 

Informējam, ka sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE, kuras birojs atrodas Salaspilī, Rīgas ielā 113, 2018. gada februārī, martā gatavojas veikt meža apsaimniekošanas novērtēšanu saskaņā ar PEFC Mežu apsaimniekošanas standarta Latvijai prasībām MPKS „ Mežsaimnieks”  meža īpašumos Salacgrīvas, Kuldīgas, Alsungas, Smiltenes, Mālpils, Inčukalna, Ogres, Vecpiebalgas, Gulbenes  novadu teritorijā.

 

Audita ietvaros nepieciešams Jūsu personīgais vai Jūsu pārstāvētās organizācijas viedoklis par MPKS „Mežsaimnieks”  meža īpašumos izmantoto meža apsaimniekošanas praksi un atbilstību standarta prasībām.

Lūdzam ieinteresētās puses sniegt komentārus vai viedokli par MPKS

„Mežsaimnieks”  meža īpašumos veiktajām darbībām un iesūtīt info@videskvalitate.lv  vai uz adresi VIDES KVALITĀTE Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, LV 2169,  līdz 2018. gada 20. februārim. 


© 2008 Vides Kvalitāte
Apakšsadaļas saturs pēdējo reizi atjaunināts: 2018.02.09