sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE

poga   Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija

trīsstūris     BL sertifikāciju uzsākušie 2018. gadā

Bioloģiskās lauksaimniecības operatori, kuri 2018. gadā iekļauti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, par ko tiem izsniegta atbilstoša izziņa.
IZZIŅA NEDOD TIESĪBAS REALIZĒT PRODUKCIJU AR ATSAUCI UZ BIOLOĢISKO LAUKSAIMNIECĪBU!

2018. gadā sertifikāciju uzsākušie BL operatori

Fails ievietots: 2019-03-13 15:56:25

© 2008 Vides Kvalitāte
Apakšsadaļas saturs pēdējo reizi atjaunināts: 2019.03.13