sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE

poga   Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija

trīsstūris     BL sertifikāciju uzsākušie 2020. gadā

Bioloģiskās lauksaimniecības operatori, kuri 2020. gadā iekļauti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, par ko tiem izsniegta atbilstoša izziņa.
IZZIŅA NEDOD TIESĪBAS REALIZĒT PRODUKCIJU AR ATSAUCI UZ BIOLOĢISKO LAUKSAIMNIECĪBU!

BL operatori, kas kontroles sistēmā iekļauti 2020. gadā

Fails ievietots: 2021-02-08 11:07:31

© 2008 Vides Kvalitāte
Apakšsadaļas saturs pēdējo reizi atjaunināts: 2021.02.08