sertifikācijas institūcija VIDES KVALITĀTE

poga   Par mums

trīsstūris     Institūcijas kvalitātes politika

Sertifikācijas institūcijas „VIDES KVALITĀTE” kvalitātes politika noteikta saskaņā organizācijas darbības mērķiem:


● Objektīvas un labvēlīgas sadarbības veidošana ar klientiem,


● Kompetentas un drošas sertifikācijas institūcijas uzturēšana un pilnveides nodrošināšana,


● Uzņēmumu sertifikācija saskaņā ar ieviestās kvalitātes sistēmas pamatprincipiem, kuras uzdevums ir nodrošināt objektīvu, neatkarīgu un profesionālu atbilstības novērtēšanas procesu, kā arī  novērtēšanas procesā iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšana.


Darbības mērķi


Sertifikācijas institūcijas „VIDES KVALITĀTE” darbības mērķi ir uzņēmumu atbilstības novērtēšana saskaņā ar noteikumiem bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas, pārstrādes jomās, kā arī mežsaimniecības un kokmateriālu piegādes ķēdes nodrošināšanā.


Vēsture


Sertifikācijas institūcija „VIDES KVALITĀTE” dibināta 2000. gada 23.novembrī ar mērķi veicināt Latvijas vides saglabāšanu, novērtēšanu un pilnveidošanu.

Latvijas nacionālā akreditācijas biroja LATAK atzīšanu sertifikācijas institūcija saņēma 2004. gada 31. maijā par bioloģiskās lauksaimniecības sertificēšanas kompetenci  zemkopības, lopkopības un biškopības jomās.

2006. gada 2.decembrī sertifikācijas institūcija saņēma akreditācijas apliecību, kas apliecina sertifikācijas institūcijas sertificēšanas kompetenci arī mežsaimniecības un kokmateriālu ķēdes nodrošināšanas jomās.

Sertifikācijas institūciju apstiprinājis LR Pārtikas un Veterinārais dienests apliecinot institūcijas spēju veikt bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu darbības un produkcijas kontroli.


© 2008 Vides Kvalitāte
Apakšsadaļas saturs pēdējo reizi atjaunināts: 2008.07.26