Kontaktinformācija

Administrācija un biroja darbinieki

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Galvenā administratore Baiba Kalniņa T/F +371 67709090; +371 29177530 baiba.kalnina@videskvalitate.lv
Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas programmas vadītājs Juris Grīnfelds +371 67709001; +371 26599287 juris.grinfelds@videskvalitate.lv
Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijasprogrammas vadītāja Laila Pluce +371 26615900; +371 67709001; laila.pluce@videskvalitate.lv
Mežsaimniecības sertifikācijas programmas vadītāja Mudrīte Daugaviete +371 67976721; +371 29154265 mudrite.daugaviete@videskvalitate.lv
Kvalitātes vadītāja Gunta Apsīte +371 29429726; +371 67709001 gunta.apsite@videskvalitate.lv
Datorsistēmas administrators, iekšējais auditors Uģis Albertiņš +371 67709001; +371 26320153 ugis.albertins@videskvalitate.lv
Lietvede Marita Ceizare +371 26479321 marita.ceizare@videskvalitate.lv
Inspektors, eksperts Ilmārs Kapzems +371 26516910; +371 67709001 ilmars.kapzems@videskvalitate.lv
Inspektore, eksperte Ilze Pakalne +371 67709001; +371 29294766 ilze.pakalne@videskvalitate.lv
Inspektors, eksperts Andis Kozlovs +371 26588615 andis.kozlovs@videskvalitate.lv
Inspektore,eksperte Anita Ose +371 29285233 anita.ose@videskvalitate.lv
Datu operators, inspektors Arvīds Trups +371 29394565 arvids.trups@videskvalitate.lv
Datu operatore Rūta Granta
Prombūtnē
+371 67709090 ruta.albertina@videskvalitate.lv
Datu operatore, eksperte Sabīne Albertiņa-Krasnova +371 67709090 sabine.albertina@videskvalitate.lv
Datu operatore Daiga Veide +371 26335690 daiga.veide@videskvalitate.lv

Inspektori

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Inspektore Anita Briška +371 26368037 banitas@inbox.lv
Inspektore Astrīda Ikauniece +371 28395276 asra@inbox.lv
inspektore Sarmīte Svilāne +371 26384907 sarmite.svilane@inbox.lv
inspektors Aleksandrs Mednis +371 27732240 aleksandrs.mednis@inbox.lv
PEFC auditors Jānis Rinkulis +371 26522044 jrinkulis@inbox.lv
PEFC auditors Madis Sīpols +371 29254397 info@videskvalitate.lv
Inspektors Nikolajs Kaminskis +371 26818481 nikolajskaminskis@inbox.lv
Inspektore Vilma Keiša +371 26330870 vilmak@inbox.lv
Inspektors Uldis Ezers +371 29489082 uldis.ezers@inbox.lv
Inspektore Ruta Eglīte +371 26162617 reglit@inbox.lv
Inspektore Indra Anteina +371 29283668 indra_anteina@inbox.lv
Inspektore Janīna Kušnere +371 26180284 janina_k@inbox.lv
Inspektore Anita Tillere +371 29833323 anita.tillere@inbox.lv
Inspektore Modrīte Zieda-Ziediņa +371 29441617 vega3@tvnet.lv
Inspektors Jānis Sietiņsons +371 26435206 info@biomedus.lv
Inspektors Edmunds Rubenis +371 26722659 edmundsrubenis@inbox.lv
Inspektore Margarita Krauce +371 26134492 margaritakrauce@inbox.lv
Inspektore Elita Aplociņa +371 29806330 elita.aplocina@llu.lv
Inspektore Baiba Tīdemane +371 29130313 baibatidemane@inbox.lv
Inspektore Venta Vanaga +371 29483407 vventai@inbox.lv
Inspektore Inta Serģe +371 29121874 sergite@inbox.lv
Inspektore Ārija Rudlapa +371 26458646 arijarudlapa@inbox.lv
Inspektore Līvija Sproģe +371 26383715 balva-55@inbox.lv