Par Mums

Bioloģiskos produktus iegūst, saimniekojot ar dabiskām metodēm – nelietojot ķīmiski sintezētas vielas, piemēram, pesticīdus, minerālmēslus. Saimniekošanas priekšnoteikums ir veselīga augsne, kas ir dabiska un dzīva vienība ar daudzveidīgu floru un faunu un ražas palielināšanai tiek rosinātas dzīvības norises augsnē. Bioloģiskās lauksaimniecības pamatā ir veselīga un bagāta augsne, kas pati spēj pretoties kaitēkļiem un slimībām.

Bioloģiskā lauksaimniecība ir ne tikai sintētisko minerālmēslu un pesticīdu lietošanas ierobežojums, bet arī:

  • bioloģisko un ekoloģisko ciklu vadības sistēma, kurā augsne, tajā notiekošie procesi, augi un dzīvnieki ir savā starpā cieši saistīti,

  • sistēma, kuras pamatā tiek samazinātas augu un dzīvnieku veselības problēmas,

  • droša kvalitātes garantija, kuras mērķis ir augstas kvalitātes produktu ražošana, samazinot kaitīgo ietekmi uz vidi, un dzīvnieku labturības uzlabošana.

Uzmanību!

Zemkopības Ministrijā norit darbs pie MK noteikumu „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” aktualizācijas, kurā papildus vairākām izmaiņām tiks ievietots vienots...
Lasīt vairāk 11.01.2024

Atļaujas atkāpēm

     KRITĒRIJIEM ATĻAUJU PIEPRASĪŠANAI – ''pārejas perioda samazināšana'' par samaksu EUR 210, lai nodrošinātu papildus vizīti platību...
Lasīt vairāk 14.08.2023